Available courses

Tento kurz obsahuje postupové testy z matematiky pro 2. a 3. ročník testy ze základních úloh 1. až 3. ročníku pro domácí přípravu na postupové testy.

Přípravné testy budou dostupné pouze v určitém předem stanoveném období, postupové testy budou dostupné pouze v čase zkoušky.

Heslo pro vstup do kurzu: pt